اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

تعداد مدارس استان
تعداد کلاس های استان
تعداد دانش آموزان استان

میز خدمت الکترونیک اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
خدمات و سرویس ها

خدمات مدارس

خدمات پرسنلی

 • سامانه مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان
 • طرح نور و مسابقات قرآن، عترت و نماز
 • جشنواره فرهنگی و هنری
 • انتخاب و انتصاب مدیران مدارس
 • آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خار ج از کشور
 • مسابقات ورزشی
 • اسکان میهمانان فرهنگی
 • پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش
 • فعالیت های پژوهشی
 • سامانه فرم ساز
 • سامانه آزمون مجازی
 • سامانه همایش ساز
معاونت ها و ادارات تابعه

مصطفی اسدی

معاون سواد آموزی

خدمات و سرویس ها

میز خدمت الکترونیک وزارت آموزش و پرورش

سایت ادارات نواحی و مناطق

با ما در ارتباط باشید

شماره های تماس

0511-32254060-9

آدرس

مشهد- خیابان امام خمینی- اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی