شناسه خدمت: 18081259102
عنوان خدمت: اعزام تیم های ورزشی دانش آموزان به مسابقات در رشته های مختلف
مسئول پیگیری کننده: کارشناس تربیت بدنی پسران
شماره تماس مستقیم: 32280925
شماره تماس داخلی: 0

شناسه خدمت: 18081259102
عنوان خدمت: اعزام تیم های ورزشی دانش آموزان به مسابقات در رشته های مختلف
نوع خدمت: G2C
ماهیت خدمت: حاکمیتی
مدت زمان ارائه خدمت:متغیر(متناسب با حجم خدمت) هزینه مستقیم ارائه خدمت: ندارد
شرح خدمت/وظیفه: دانش آموزان به مسابقات استانی و کشوری اعزام می شوند
کانال ارائه خدمت: جایگاه وب
روش ارائه خدمت: اطلاع رسانی الکترونیکی از چکونگی ارائه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب
سطح ارائه خدمت: استانی
نیازمندی های احراز هویت حقیقی و حقوقی: ندارد
نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور: ندارد
مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت: صرفه جویی در وقت - هزینه و کاهش آلودگی هوا
 1. ارسال شیوه نامه وزارتی برگزاری مسابقات ورزشی به سراسر استان medu.ir
 2. برگزاری مسابقات ورزشی در مرحله ناحیه، شهرستان و منطقه medu.ir
 3. ارسال تقویم مسابقات مرحله استان به ادارات
 4. برگزاری مسابقات ورزشی در مرحله استان در رشته های والیبال، بسکتبال، هندبال، فوتسال، بدمینتون، تنیس روی میز، طناب زنی، کشتی، بومی محلی، شطرنج
 5. برگزاری اردو برای دانش آموزان منتخب استان
 6. اعزام دانش آموزان به مسابقات مرحله کشوری
براساس بخشنامه شماره 96/19014/28 مورخ 5/10/96 بر روی سامانه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و دستورالعمل فنی مسابقات 97-1396 که بر روی پورتال معاونت تربیت بدنی و سلامت- فدراسیون ورزش دانش آموزی بارگزاری شده است.
 • آیا دانش آموزی می تواند در 2 رشته ورزشی برای مسابقات شرکت کند
  بله، دانش آموزان می توانند در یک رشته ورزشی تیمی و یک رشته انفرادی شرکت نماید.
 • اگر در رشته مدرسه قهرمان، دانش آموزی امتحانات نوبت اول را در مدرسه ای شرکت کرده باشد و بعد از امتحان نوبت اول مدرسه اش را عوض کند ، برای مدرسه جدید یار اصلی است یا کمکی؟
  در مدرسه جدید یار کمکی محسوب می شود.
آقای علیزاده رئیس هیأت ورزش دانش آموزی به شماره تلفن 32280924
خانم جهاندار کارشناس مسابقات دختران به شماره تلفن 322812220
آقای محمدزاده کارشناس مسابقات پسران شماره تلفن 32251181

شناسه خدمت: 18081259101
عنوان خدمت: ارائه رشته های ورزشی مختلف
مسئول پیگیری کننده: رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی
شماره تماس مستقیم: 32345836
شماره تماس داخلی: 0

شناسه خدمت: 18081259101
عنوان خدمت: ارائه رشته های ورزشی مختلف
نوع خدمت: G2C
ماهیت خدمت: حاکمیتی
مدت زمان ارائه خدمت:متغیر(متناسب با حجم خدمت) هزینه مستقیم ارائه خدمت: ندارد
شرح خدمت/وظیفه: مشخص نمودن رشته های ورزشی که در سال جاری در آموزش و پرورش دارای مسابقات هستند.
کانال ارائه خدمت: جایگاه وب
روش ارائه خدمت: اطلاع رسانی الکترونیکی از چکونگی ارائه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب
سطح ارائه خدمت: استانی
نیازمندی های احراز هویت حقیقی و حقوقی: ندارد
نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور: ندارد
مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت: صرفه جویی در وقت - هزینه و کاهش آلودگی هوا
 1. ارائه رشته های مختلف ورزشی در مدارس
 2. برگزاری مسابقات ورزشی در مدارس
 3. اجرای کانونهای ورزشی درون مدرسه ای http://sport.razavieedu.org/
 4. برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای http://sport.razavieedu.org/
 5. ثبت نام دانش آموزان در کانونهای برون مدرسه ای http://eform.razavieedu.ir/collect/form/login/3321
 6. اجرای کانونهای ورزشی درون مدرسه ای
 7. ثبت نام دانش آموزان در کانونهای ورزشی برون مدرسه ای
 8. برگزاری طرح سباح(آموزش شنا به دانش آموزان پایه سوم) http://sport.razavieedu.org/
 9. برگزاری مسابقات ورزشی در مرحله ناحیه، شهرستان، منطقه
 10. برگزاری مسابقات در رشته های مختلف ورزشی در مرحله استان
 11. اعزام دانش آموزان به مسابقات ورزشی مرحله کشوری medu.ir
قوانین و مقررات هر رشته ورزشی که در پورتال وزارت به آدرس medu.ir -معاونت تربیت بدنی و سلامت- فدراسیون ورزش دانش آموزی بارگزاری شده است.
 • آیا همه رشته های ورزشی آموزش داده می شود.
  با توجه به امکانات فضا و تجهیزات ورزشی در مدارس، رشته ای مختلف ورزشی آموزش داده می شود.
آقای ابوذر زیدآبادی رئیس هیأت ورزش دانش آموزی (32345835 )
آقای عباس حاجی زاده رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی ( 32345836)

شناسه خدمت: 18081259100
عنوان خدمت: تأمین فضاها، اماکن و تجهیزات ورزشی و مدیریت بهره برداری از آنها
مسئول پیگیری کننده: رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی
شماره تماس مستقیم: 32345836
شماره تماس داخلی: 0

شناسه خدمت: 18081259100
عنوان خدمت: تأمین فضاها، اماکن و تجهیزات ورزشی و مدیریت بهره برداری از آنها
نوع خدمت: G2C
ماهیت خدمت: حاکمیتی
مدت زمان ارائه خدمت:متغیر(متناسب با حجم خدمت) هزینه مستقیم ارائه خدمت: ندارد
شرح خدمت/وظیفه: فضاهای ورزشی استاندارد ساخته شده و به بهره برداری خواهند رسید
کانال ارائه خدمت: سایر کانال ها
روش ارائه خدمت: اطلاع رسانی الکترونیکی از چکونگی ارائه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب
سطح ارائه خدمت: استانی
نیازمندی های احراز هویت حقیقی و حقوقی: ندارد
نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور: ندارد
مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت: صرفه جویی در وقت - هزینه و کاهش آلودگی هوا
 1. پیش بینی احداث چمن مصنوعی، سالن های ورزشی، تغییر کاربری فضاهای مناسب و ....
 2. پیش بینی اعتبار
 3. طرح در شورای معاونین ادارات
 4. پیش بینی اعتبارات از در صد نفت و گاز در اداراتی که تعلق می گیرد
 5. پیش بینی تأمین اعتبار از اعتبارات عمرانی
 6. بازدید از مکان مورد نظر توسط کارشناس فضاهای معاونت تربیت بدنی و سلامت استان
 7. عقد قرارداد با پیمانکار و .....
 8. شروع پروژه
1-شیوه نامه ایمن سازی فضا و تجهیزات ورزشی مدارس کشور( در پورتال وزارت به آدرس medu.ir )

2-بخشنامه چهارچوب اجرایی تغییر کاربری و احداث تأسیسات ورزشی در اماکن تحت پوشش( در پورتال وزارت به آدرس medu.ir )
 • اگر زمین شخصی مناسبت احداث سالن ورزشی یا تغییر کاربری داشته باشیم به کجا اطلاع رسانی نماییم.
  به مدیر کل آموزش و پرورش یا رئیس ادارات آموزش و پرورش مراجعه نمایید.
 • اندازه زمین های ورزشی را از کجا می توانیم تهیه کنیم
  به ادارات آموزش و پرورش- کارشناسی تربیت بدنی یا به کتاب اماکن و تأسیسات ورزشی مراجعه فرمایید.
آقای مهندس احمدعلی قهرمانی معاون تربیت بدنی و سلامت(32331854)

آقای عباس حاجی زاده رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی(32345836)

شناسه خدمت: 18081258102
عنوان خدمت: تامین زمینه های شکوفایی دانش اموزان (طرح گلستان خوانی ومشق عشق)
مسئول پیگیری کننده: کارشناس مسئول آموزش دوره دوم ابتدایی
شماره تماس مستقیم: 32345842
شماره تماس داخلی: 3426

شناسه خدمت: 18081258102
عنوان خدمت: تامین زمینه های شکوفایی دانش اموزان (طرح گلستان خوانی ومشق عشق)
نوع خدمت: G2C
ماهیت خدمت: حاکمیتی
مدت زمان ارائه خدمت:متغیر(متناسب با حجم خدمت) هزینه مستقیم ارائه خدمت: ندارد
شرح خدمت/وظیفه:
کانال ارائه خدمت: دفاتر پیشخوان و دفاتر خدمات روستایی ICT
روش ارائه خدمت: اطلاع رسانی الکترونیکی از چکونگی ارائه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب
سطح ارائه خدمت: استانی
نیازمندی های احراز هویت حقیقی و حقوقی: ندارد
نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور: ندارد
مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت: صرفه جویی در وقت - هزینه و کاهش آلودگی هوا
 1. ارسال بخشنامه وشیوه نامه برنامه به ادارات hamgam.medu.ir
 2. تهیه کتاب وتوزیع آن بین دانش آموزان پایه های جهارم ؛پنجم وششم
 3. آموزش دانش اموزان براساس برنامه اعلام شده در شیوه نامه در آذر ماه
 4. برگزاری همایش پایانی در ادارات وهمچنین بررسی آثار تهیه شده مشق عشق
 5. برپایی نمایشگاه همزمان با همایش پایانی
 6. برگزاری همایش پایانی استانی همزمان با زادروز سعدی در مرکز استان
قوانین و مقررات از طریق سامانه omoreedari.ir قابل پیگیری می باشد
 • ایا برنامه گلستان خوانی همایش قطبی هم دارد؟
  سلام خیر فقط همایش پایانی اداره در برنامه داریم
در صورت داشتن هرگونه اعتراض و شکایت ابتدا به کارشناسی های ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره مربوطه مراجعه و در صورت عدم رسیدگی با تلفن های 32359613 و 32355609 تماس و یا با سامانه اینترنتی به آدرس shekayat.medu.ir - shekayat.bazrasi.ir مراجعه نمایید.

شناسه خدمت: 18081258102
عنوان خدمت: تامین زمینه های شکوفایی دانش آموزان (برگزاری جشنواره های هنری و هنرهای تجسمی )
مسئول پیگیری کننده: رئیس اداره آموزشهای فنی وحرفه ای وکاردانش
شماره تماس مستقیم: 32358796
شماره تماس داخلی: 3365

شناسه خدمت: 18081258102
عنوان خدمت: تامین زمینه های شکوفایی دانش آموزان (برگزاری جشنواره های هنری و هنرهای تجسمی )
نوع خدمت: G2C
ماهیت خدمت: حاکمیتی
مدت زمان ارائه خدمت:متغیر(متناسب با حجم خدمت) هزینه مستقیم ارائه خدمت: ندارد
شرح خدمت/وظیفه:
کانال ارائه خدمت: دفاتر پیشخوان و دفاتر خدمات روستایی ICT
روش ارائه خدمت: اطلاع رسانی الکترونیکی از چکونگی ارائه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب
سطح ارائه خدمت: استانی
نیازمندی های احراز هویت حقیقی و حقوقی: ندارد
نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور: ندارد
مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت: صرفه جویی در وقت - هزینه و کاهش آلودگی هوا
 1. ارسال شیوه نامه جشنواره ها به هنرستان های استان
 2. برگزاری جلسات مقتضی با سرگروه های آموزشی و مدیران هنرستان ها
 3. ثبت نام و ثبت آثار هنرجویان در سامانه های معرفی شده از طرف دفتر وزارت متبوع
 4. دریافت و بررسی شیوه نامه داوری
 5. انتخاب و گزینش داوران استانی
 6. داوری آثار ثبت شده و اعلام نتایج استانی
 7. ارسال آثار منتخب استان جهت داوری کشوری
 8. بررسی ادارات و هنرستان های شرکت کننده در جشنواره
 9. دریافت نتایج داوری کشوری و اعزام هنرجویان منتخب به استان برگزار کننده جشنواره
 10. بررسی علل عدم شرکت هنرجویان در جشنواره
 11. اصلاح موارد احتمالی و پیشنهاد اصلاح
 • معمولا زمان ثبت آثار هنرجویان در سامانه چه زمانی است ؟
  طبق روال انجام شده در سال های گذشته ، زمان ثبت آثار اواخر اسفند ماه تا فروردین ماه می باشد.
 • ثبت نام هنرجویان در جشنواره هنرهای تجسمی در چه سامانه ای انجام می شود ؟
  ثبت نام و ثبت آثار هنرجویان شرکت کننده در جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان های فنی و حرفه ای در سامانه همگام صورت می گیرد. hamgam.medu.ir
 • در هر زمینه مطابق با شیوه نامه چند نفر به مرحله کشوری راه می یابند ؟
  در هر زمینه 1 نفر اما در برخی رشته های پرجمعیت بسته به جدول شماره 2 مندرج در شیوه نامه تا 2 نفر هم ممکن است به مرحله کشوری راه یابند.
 • آیا تعداد هنرجویان ثبت نام شده در سامانه محدودیت دارد؟
  خیر . برای ثبت نام و ثبت آثار در مرحله مدرسه و منطقه محدودیتی وجود ندارد .

شناسه خدمت: 18081257101
عنوان خدمت: ارائه مشاوره های تحصیلی وشغلی دانش آموزی
مسئول پیگیری کننده: کارشناس مشاوره تربیتی وتحصیلی
شماره تماس مستقیم: 32300306
شماره تماس داخلی: 3424

شناسه خدمت: 18081257101
عنوان خدمت: ارائه مشاوره های تحصیلی وشغلی دانش آموزی
نوع خدمت: G2C
ماهیت خدمت: حاکمیتی
مدت زمان ارائه خدمت:متغیر(متناسب با حجم خدمت) هزینه مستقیم ارائه خدمت: ندارد
شرح خدمت/وظیفه: اگاه سازی دانش آموزان برای تعیین رشته دانشگاهی
کانال ارائه خدمت: جایگاه وب
روش ارائه خدمت: اطلاع رسانی الکترونیکی از چکونگی ارائه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب
سطح ارائه خدمت: استانی
نیازمندی های احراز هویت حقیقی و حقوقی: ندارد
نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور: ندارد
مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت: صرفه جویی در وقت - هزینه و کاهش آلودگی هوا
 1. دریافت و مطالعه شیوه نامه اجرائی هدایت تحصیلی از سیستم اتوماسیون
 2. فرستادن بخشنامه به مدارس تحت پوشش
 3. برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح مدارس توسط مدیران،مشاوران و عوامل آموزشگاه ، والدین و دانش آموزان
 4. دریافت کد و گذر واژه از سامانه همگام توسط مدیران مدارس از فن آوری اطلاعات ادارات hamgam.medu.ir
 5. تشکیل کمیته هدایت تحصیلی در اداره و اتخاذ تصمیم برای فرآیند هدایت تححصیلی و شغلی
 6. برنامه ریزی برای شرکت دانش آموزان در آزمون های مشاوره ای رغبت و توانائی
 7. رصد وپیگیری تمامی فرآیند هدایت تحصیلی و شغلی آموزشگاه ها
قوانین و مقررات از طریق سامانه omoreedari.ir قابل پیگیری می باشد
 • برای مشاوره تحصیلی- شغلی دانش آموزان چه فعالیت هایی باید انجام دهیم؟
  بایستی با توجه به شیوه نامه و آیین نامه های ارسالی و مفاد آن فعالیت ها برنامه ریزی و در طول سال تحصیلی انجام گیرد.
 • شرح وظایف دبیران در هدایت تحصیلی- شغلی چه می باشد؟
  تکمیل نمون برگ نظرخواهی دبیر و کمک به کشف استعداد و توانایی و رغبت دانش آموزان کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده شغلی و حرفه ای دانش آموزان کمک به هدایت متوازن دانش آموزان به شاخه ها و رشته های تحصیلی
 • برای کسب اطلاعات در خصوص مشاوره تحصیلی - شغلی برای دانش آموزان به چه قسمتی از اداره آمو.زش و پرورش مراجعه کنند؟
  در ادارات به واحد مشاوره ودر اداره کل به اداره مشاوره دوره های تحصیلی
در صورت داشتن هرگونه اعتراض و شکایت ابتدا به کارشناسی های ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره مربوطه مراجعه و در صورت عدم رسیدگی با تلفن های 32359613 و 32355609 تماس و یا با سامانه اینترنتی به آدرس shekayat.medu.ir - shekayat.bazrasi.ir مراجعه نمایید.

شناسه خدمت: 18081256103
عنوان خدمت: جهش تحصیلی
مسئول پیگیری کننده: کارشناس مسئول آموزش دوره دوم ابتدایی
شماره تماس مستقیم: 32352067
شماره تماس داخلی: 3426

شناسه خدمت: 18081256103
عنوان خدمت: جهش تحصیلی
نوع خدمت: G2C
ماهیت خدمت: حاکمیتی
مدت زمان ارائه خدمت:متغیر(متناسب با حجم خدمت) هزینه مستقیم ارائه خدمت: ندارد
شرح خدمت/وظیفه:
کانال ارائه خدمت: جایگاه وب
روش ارائه خدمت: تراکنشی
سطح ارائه خدمت: استانی
نیازمندی های احراز هویت حقیقی و حقوقی: ندارد
نیازمندی ها به دیگر پایگاه های اطلاعات پایه کشور: ندارد
مزایا و منافع الکترونیکی کردن خدمت: صرفه جویی در وقت - هزینه و کاهش آلودگی هوا
 1. مراجعه به مدرسه
 2. تکمیل فرم تقاضا توسط اولیا
 3. دریافت زمان وتاریخ به همراه مکان برای مراجعه تست هوش
 4. آیا دانش آموز در تست جهش قبول شده ؟
 5. شرکت در آزمون شهریور ماه پایه تحصیلی براساس برنامه
 6. آیا دانش آموز در تمام دروس مقیاس خیلی خوب را کسب نموده است؟
 7. ارتقا به پایه مورد تقاضا
دانش آموزان مستعد که در تمام دروس سال تحصیلی وسنوات قبل تمام دروس انها خیلی خوب می باشند می توانند با درخواست اولیا شرکت نمایند در پایه های اول به سوم؛ دوم به چهارم ؛سوم به پنجم وچهارم به ششم
 • آیا برای پایه اول به سوم هم جهش هست؟
  سلام بله هست.
 • ایا پیش دبستانی به پایه دوم هم جهش هست؟
  سلام خیر حتما دانش اموز باید پایه اول را داشته باشد.
اول مراجعه به مدیر مدرسه مربوطه در مرحله دوم مراجعه به کارشناس آموزش ابتدایی اداره مربوطه در صورت عدم رفع مشکل مراجعه به کارشناس مسئول ابتدایی اداره کل